Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie utraty dochodu jest produktem, który głównie pełni rolę zabezpieczenia finansowego w sytuacji czasowej utraty płynności finansowej

Ubezpieczenie utraty dochodu ze strony ochronadochodu.pl jest produktem, który głównie pełni rolę zabezpieczenia finansowego w sytuacji czasowej utraty płynności finansowej. Może być zawierane jako dodatkowa umowa, a także można nabyć polisę w postaci samodzielnego produktu. Taką ofertę najczęściej oferują banki, gdy klient zawiera umowę kredytową z bankiem. Jednak bank nie staje się wtedy bezpośrednim ubezpieczycielem ubezpieczającego. Banki współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi, i to ich produkty zazwyczaj oferują. Zwiększa to ich sprzedaż.

Ten rodzaj polisy ma ściśle charakterystyczne wytyczne. Sam typ umowy z przełożonym może wykluczyć pracownika z zabezpieczenia, jakie miałby zagwarantowane. Ochrona ubezpieczonego klienta stanowi zobowiązanie wtedy, gdy nastąpi:

  • ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestrowania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i jej wyrejestrowania z odpowiedniej ewidencji.

Jak działa takie ubezpieczenie?

Z tytułu ubezpieczenia utraty dochodu ubezpieczony ma gwarancję wypłaty środków. Przyczyną może być choroba lub wypadek, wskutek czego ubezpieczony nie może wykonywać zawodu. Odszkodowanie najczęściej wypłaca się pierwszego lub 31 dnia zwolnienia, które trwa minimum 30 dni. Wysokość odszkodowania zależy od wybranej sumy przy podpisywaniu umowy. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia utraty dochodu wypłacane jest wówczas, gdy doszło do czasowej niezdolności do wykonywania zawodu, oraz w przypadku wystąpienia trwałej niezdolności do pracy. Również wypadki powstałe podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka stanowią uprawnienie, by móc skorzystać z odszkodowania. By podpisać umowę, nie trzeba przeprowadzać koniecznych badań medycznych, ubezpieczyciele zazwyczaj nie stosują karencji.

Jakie zyskujemy korzyści z ubezpieczenia od utraty dochodu?

Pomoc finansową w postaci takiego ubezpieczenia mamy zapewnioną w sytuacji utraty pracy lub źródła utrzymania. Świadczenie z tego tytułu może być równowarte z ratą kredytową, sumą rat kredytowych, bądź z kosztami związanymi z utrzymaniem nieruchomości kredytowanej. Z ubezpieczeniem chroniącym z powodu utraty dochodu, zadłużenie w banku będzie odpowiednio zabezpieczone.

Jaki jest koszt ubezpieczenia od utraty dochodu?

Zanim zdecydujemy się na kupno polisy, warto sprawdzić i porównać oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Większa część z nich proponuje taką ofertę poprzez bank, który udzieli kredytu.

Cena ubezpieczenia od utraty dochodu zależeć będzie od pewnych czynników. Przede wszystkim wysokość kredytu ma znaczenie, lecz także wybrany przez klienta wariant ubezpieczenia. Również wiek, w jakim klient wykupuje polisę oraz zakres ochrony odgrywa tutaj kluczową rolę. Za ubezpieczenie można niestety też przepłacić z powodu braku porównania ofert. Zatem nie warto zbyt pochopnie decydować się na nabycie pierwszej lepszej oferty. 

Ceny ubezpieczeń utraty dochodu zależne są w dużej mierze od towarzystwa ubezpieczeniowego. W takim przypadku porównanie wszelkich ofert jest bardzo ważnym elementem wyboru polisy, by wybrany produkt zawierał najkorzystniejsze warunki.